Lista aktualności Lista aktualności

Informacja o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Remont budynku mieszkalnego - Leśnictwo Pohulanka, gm. Osie

Nadleśnictwo Trzebciny zaprasza do złożenia oferty w trybie art. 275 pkt. 1 (trybie podstawowym bez negocjacji)  o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) na postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Remont budynku mieszkalnego – Leśnictwo Pohulanka, gm. Osie”,

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej: www.platformazakupowa.pl