Lista aktualności Lista aktualności

Informacja o ogłoszeniu o zamówiniu na robotę budowlaną pn. „Remont budynku mieszkalnego - Leśnictwo Pohulanka, gm. Osie”

 

Nadleśnictwo Trzebciny zaprasza do złożenia oferty w trybie art. 275 pkt 1 (trybie podstawowym bez negocjacji) o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129) – dalej ustawy PZP, na robotę budowlaną pn.:

„REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO – LEŚNICTWO POHULANKA, GM. OSIE”

Szczegółowe informacje zawarte są na stronie ogłoszenia.