Lista aktualności Lista aktualności

Informacja o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa drogi leśnej od Leśnictwa Zimne Zdroje do miejscowości Laski, gm. Śliwice”,

Nadleśnictwo Trzebciny zaprasza do złożenia ofert na postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa drogi leśnej od Leśnictwa Zimne Zdroje do miejscowości Laski, gm. Śliwice”, prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019).

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej: www.platformazakupowa.pl