Wydawca treści Wydawca treści

Siedziba Nadleśnictwo Trzebciny
Nadleśnictwo Trzebciny
52 33 410 14, 52 33 410 15, GSM: 666 099 567
52 33 610 51

Trzebciny 30

89-505 Małe Gacno

 

Godziny urzędowania biura nadleśnictwa: 700 - 1500 (pn. - pt.).

 

Kasa czynna do godziny 1400.

W kasie możliwość płacenia kartą płatniczą.

Nr konta: BNP Paribas 40 2030 0045 1110 0000 0129 4820

 

NIP 561-154-95-45,  REGON 340229268

Nadleśniczy
Piotr Kasprzyk
52 33 410 14 wew. *121, 608454914
Zastępca Nadleśniczego
Janusz Turowski
52 33 410 14 wew. *311, 606 877815
Zastępca Nadleśniczego
Mariusz Brunka
52 33 410 14, 694 435 760
Główny Księgowy
Beata Warczak
52 33 410 14 wew. *611, 664 775571
Inżynier Nadzoru
Krzysztof Czapiewski
52 33 410 14 wew. *219, 882 164340

Dział Finansowo-Księgowy

Bożena Zomkowska
Starsza Księgowa (księgowość, sprzedaż drewna dla klientów detalicznych)
Tel.: 52 33 410 14 wew. *612
Daniela Kaczmarek
Księgowa (Kadry, księgowość)
Tel.: 52 33 410 14 wew. *613
Elżbieta Szymanska
Księgowa (kasa, współpraca z bankami, ubezpieczenia, księgowość)
Tel.: 52 33 410 14 wew. *600

Kadry

Marta Krupa
Specjalista ds. pracowniczych (sprawy personalne, sprawy emerytalno - rentowe)
Tel.: 52 33 410 14, 52 33 410 15

Dział Administracyjno - Gospodarczy

Róża Prądzyńska
Sekretarz (administracja obiektami, sprawy remontowo - budowlane, drogi)
Tel.: 52 33 410 14, 52 33 410 15 w. *671, 888 057 985
Krzysztof Załoga
Spec. ds. administracji (obsługa strony internetowej Nadleśnictwa, administracja SILP, telefonia IP, gospodarka gruntami (dzierżawy), podatek rolny, czynsze)
Tel.: 52 33 410 14 wew. *672
Maria Sondowska
Starszy referent ds. administracji (gospodarka magazynowa, obsługa sekretariatu, zaopatrzenie, transport, skargi i wnioski)
Tel.: 52 33 410 14 wew. *100, 608272355

Straż Leśna

Grzegorz Nałęcz
Strażnik Leśny, p.o. Komendanta Posterunku Straży Leśnej
Tel.: 52 33 410 14 wew. *222, 664 784271
Robert Wolski
Strażnik Leśny
Tel.: 52 33 410 14 wew. 221, 662 051766

Dział Gospodarki Leśnej

Anna Śpica
Specjalista SL ds. Zagospodarowania Lasu (hodowla lasu, nasiennictwo i selekcja, szkółkarstwo, ochrona lasu)
Tel.: 52 33 410 14 wew. *332, 600 45 25 07
Tomasz Pawlik
Specjalista ds. Lasów Nadzorowanych (nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, gospodarka łowiecka)
Tel.: 52 33 410 14 wew. *335, 606 603718
Sylwia Lawrenz
Specjalista SL ds. Gospodarki Leśnej
Tel.: 52 33 410 14 wew. *681, 883 20 20 22
Kamil Stolz
Referent ds. Gospodarki Leśnej (na zastępstwo), (ochrona ppoż., stan posiadania, podatek leśny, zamówienia publiczne, Leśna Mapa Numeryczna, edukacja przyrodniczo leśna, turystyka)
Tel.: 52 33 410 14, w. *681, 539 230 748
Adam Gorczyca
Specjalista SL ds. gospodarki i handlu drewnem (sprzedaż drewna w ramach umów, portal leśno-drzewny, e -drewno, reklamacje, fakturowanie sprzedaży drewna)
Tel.: 52 33 410 14 wew. *331, 784 02 96 37
Jakub Wiśniewski
Podleśniczy p.o. Specjalisty SL ds. pozyskania i sprzedaży drewna (pozyskanie drewna, szacunki brakarskie, obsługa BIP, ochrona przyrody, administracja SILP)
Tel.: 52 33 410 14 wew. *333, 721290970

PAD

Punkt Alarmowo - Dyspozycyjny
Tel.: 52 33 410 15 wew. *444, +48 600 827 998