Lista aktualności Lista aktualności

Ochrona przyrody - wiadomości ogólne

Nadleśnictwo Trzebciny leży w bardzo atrakcyjnym pod względem przyrodniczym rejonie Borów Tucholskich, wobec czego łatwo tutaj spotkać wiele obiektów chronionych w postaci:

rezerwatów przyrody, drzew i alei pomnikowych, użytków ekologicznych oraz miejsc gniazdowania gatunków ptaków chronionych. Swoją niszę ekologiczną odnalazło tutaj sporo gatunków zwierząt chronionych a w niedostępnych i atrakcyjnych dolinach cieków wodnych rośnie wiele gatunków roślin zagrożonych, rzadkich, oraz objętych ochroną.

     
czermień blotna kopytnik pospolity Łuskiewnik różowy
czarka szkarłatna Pierwiosnka lekarska Przylaszczka


W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa zlokalizowane są:

1.       Trzy rezerwaty przyrody:

-         "Jezioro Ciche" - ścisły i częściowy torfowiskowy, powierzchnia ogólna 37,96 ha, strefa ścisła – 1,68 ha

-         "Martwe"  - rezerwat częściowy, torfowiskowy, powierzchnia ogólna 4,07 ha

-         "Jezioro Piaseczno" - rezerwat częściowy, wodny, o powierzchni ogólnej 159,78ha

     

 

2.       Projektowany rezerwat "Dolina rzeki Wdy"

3.       Wdecki Park Krajobrazowy  - o powierzchni 18799,48 ha, w tym w administracji Nadleśnictwa Trzebciny 8588,76 ha. 

4.       Śliwicki Obszar Chronionego Krajobrazu, w stanie posiadania Nadleśnictwa Trzebciny, 8016,11 ha.

5.       26 Pomników Przyrody:

-         12 sztuk pojedynczych drzew - (dąb szypułkowy, jarząb brekinia, sosna pospolita, świerk pospolity, lipa drobnolistna, wiąz szypułkowy, cis pospolity, jesion wyniosły) – leśnictwa: Pohulanka, Siwe Bagno, Lisiny, Łoboda, Wygoda, Zalesie, Wydry

-         12 grup drzew   - (dęby szypułkowe, świerki pospolite, sosny pospolite, grupa drzew - sosna, klon, dąb, grupa drzew – lipa drobnolistna, jesion, robinia akacjowa) – leśnictwa Wygoda, Pohulanka, Siwe Bagno, Lisiny, Smolarnia, Zazdrość, Dębowiec.

-         dwa głazy narzutowe  - (leśnictwo Wydry i Zalesie)

6.       29 użytków ekologicznych o łącznej powierzchni 113,34 ha.
Trzy Zespoły Przyrodniczo-Krajobrazowe

-         Dolina rzeki Ryszki o powierzchni ogólnej 358,41 ha,

-         Rzeki Prusiny o powierzchni ogólnej 234,32 ha

-         Dolina rzeki Sobińska Struga o powierzchni łącznej 335,47 ha.

7.       Obszar Natura 2000 – Dyrektywa Ptasia – obejmuje cały teren Nadleśnictwa

 

żuraw Jemiołuszki Łabędz
     

 

8.       Obszar Natura 2000 – Dyrektywa Siedliskowa – obejmuje około 900 ha urozmaiconych krajobrazowo lasów, zarośli i łąk porastających koryta rzeki Wdy, strugi Sobinki oraz łąk i podmokłych gruntów leśnych wzdłuż cieku wodnego łączącego Rezerwat Jezioro Piaseczno i Wdę.

 

Siedliska cenne przyrodniczo   - obszary wytypowane w ramach powszechnej inwentaryzacji przyrodniczej w roku 2007. Obszary te nie stanowią formy ochrony przyrody, ale ze wzgledu na swoją unikatowość zostały objęte programem szczególnego postepowania ochronnego. Wszelkie zabiegi gospodarcze podejmowane w drzewostanach  na tych obszarach są podporzadkowane wymogom siedlisk.

leśne                                                                     - 330,30 ha
nieleśne                                                                -  82,53 ha

 

 

Tekst: K.Kasprzyk