Wydawca treści Wydawca treści

Obiekty edukacyjne

 

Nadleśnictwo Trzebciny jest jednym z pięciu wchodzących w skład Leśnego Kompleksu Edukacyjnego „Bory Tucholskie”. Położenie wśród lasów, jezior i w bliskości Zalewu Wdy warunkuje doskonały wypoczynek od cywilizacji. Coraz częściej jednak oprócz zwykłego „leniuchowania” sposobem na rekreację jest poznanie historii, gospodarki i walorów regionu, w którym się wypoczywa. To nakłada na nas szereg nowych obowiązków.

Naszą bazę edukacyjną stanowią:

  1. Szkółka Leśna Wydry gdzie realizowany jest temat „Rola szkółki leśnej w życiu lasu",
  2. Sala Wystawiennicza w „Sekretarzówce",
  3. Sala edukacyjno-konferencyjna,
  4. Leśna Ścieżka Dydaktyczna „Jezioro Wypalanki",
  5. Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny nadleśnictwa – funkcjonujący w ochronie przeciwpożarowej lasu,
  6. Powierzchnie dydaktyczne i doświadczalne w terenie (zalesienia porolne, odnowienia, zabiegi pielęgnacji lasu, ochrona lasu – zajęcia prowadzone w oparciu o zasady gospodarowania na powierzchniach leśnych objętych Dyrektywą Natura 2000 (SOO i OSO – ptasią i siedliskową),
  7. Powierzchnie referencyjne (wyznaczone w roku 2012 do monitoringu powierzchnie poklęskowe powstałe na skutek trąby powietrznej z dnia 14.07.2012 r.),
  8. Punkt widokowy z wieżą i parkingiem na powierzchni poklęskowej.

W prowadzeniu edukacji przyrodniczej czynny udział biorą leśniczowie, którzy, korzystając ze zgromadzonych w Nadleśnictwie eksponatów (tablic edukacyjnych, pomocy dydaktycznych w postaci rzeźbionych tropów, zwierząt, próbek drewna itp.), wspomagają merytorycznie nauczycieli okolicznych szkół podczas prowadzenia zajęć z zakresu nauki o środowisku. W ramach edukacji przyrodniczo-leśnej Nadleśnictwo bierze udział  w imprezach masowych organizowanych przez lokalne samorządy. Organizuje tematyczne wystawy na tego typu spotkaniach. Oprócz tego na swoim terenie prowadzi różnego rodzaju pogadanki i spotkania leśników z młodzieżą szkolną, konkursy przyrodnicze, turnieje, imprezy rekreacyjne oraz akcje, między innymi: ,,Sprzątanie Świata”, ,,Dzień Ziemi” itp., które maja na celu promowanie szeroko pojętej ochrony środowiska.   

    Innym celem edukacji przyrodniczo-leśnej w Nadleśnictwie jest zachęcenie wypoczywających gości i miejscowej ludności do uprawiania aktywnego wypoczynku, pokazanie różnorodności występującej tu przyrody oraz przybliżenie problematyki gospodarki leśnej i ochrony przyrody.