Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla lasu

Szkółka leśna Wydry została założona na terenie leśnictw Zalesie i Wydry. Obejmuje obszar 13,87 ha, w tym powierzchni pod produkcją 6,43 ha. Wyposażona jest w nowoczesny system nawadniajacy, którego zalety można było w pełni docenić dopiero po doprowadzeniu do niej prądu (2005 rok) i i uruchomieniu własnej hydroforni.

Szkółka Zespolona Wydry

             Szkółka leśna Wydry została założona na terenie leśnictw Zalesie i Wydry. Obejmuje obszar 13,87 ha, w tym powierzchni pod produkcją 6,43 ha. Wyposażona jest w nowoczesny system nawadniajacy, którego zalety można było w pełni docenić dopiero po doprowadzeniu do niej prądu (2005 rok) i i uruchomieniu własnej hydroforni.
Szkółka składa się z   kwater o niżej wyspecyfikowanej powierzchni;
 Kwatera nr I     - 74,3 a
 Kwatera nr II    - 68,5 a
 Kwatera nr III   - 46,1 a
 Kwatera nr IV   - 85,2 a
 Kwatera nr V    - 61,0 a
 Kwatera nr VI   - 51,3 a
 Kwatera nr VII  - 44,9 a
 Kwatera nr VIII  - 84,7 a
 Kwatera nr IX   - 61,8 a
 Kwatera nr X    - 33,2 a
 Kwatera nr XI   - 32,0 a 

 

 

 

 Zakres zadań na najbliższe dziesięciolecie:

 

 Odnowienia i zalesienia otwarte   - 673,04 ha
 w tym:
           - halizny, płazowiny, zręby zaległe -  56,22 ha
           - grunty związane z gospodarka leśną -   2,64 ha
           - zręby bieżące I dziesięciolecia - 614,18 ha
 Odnowienia pod osłoną    - 428,16 ha
           - przy rębniach złozonych  - 313,01 ha
           - podsadzenia produkcyjne  - 108,34 ha
           - dolesienia luk    -   6,81 ha
 Odnowienia i zalesienia ogółem   - 1101,20 ha

Obręb Sarnia Góra                -  597,10 ha
           Leśnictwo Dębowiec   -   84,95 ha  
           Leśnictwo Lisiny         -   88,58 ha
           Leśnictwo Łoboda      -  125,70 ha
           Leśnictwo Pohulanka  -   79,97 ha
           Leśnictwo Siwe Bagno  -   57,96 ha
           Leśnictwo Zazdrość   -   67,19 ha
           Leśnictwo Zimne Zdroje   -   92,75 ha
  Obręb Szarłata    -  504,10 ha
           Leśnictwo Smolarnia   -  146,96 ha
           Leśnictwo Szklana Huta   -   83,99 ha
           Leśnictwo Wydry    -   77,95 ha
           Leśnictwo Wygoda   -   64,56 ha
           Leśnictwo Zacisze   -   51,73 ha
           Leśnictwo Zalesie   -   78,91 ha
Sadzonki produkowane są we własnym gospodarstwie szkółkarskim, które w pełni zaspokaja zapotrzebowanie Nadleśnictwa. Nadmiar sadzonek sprzedawany  jest właścicielom lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa oraz sąsiednim nadleśnictwom.

 

 Nasiennictwo i selekcja

 W stanie posiadania Nadleśnictwa znajdują się:
   gospodarcze drzewostany nasienne  - 718,25 ha
       w tym:
                           Brz    -   5,10 ha
                           Db    -   9,08 ha
                           So    -   681,53 ha
 uprawy pochodne So    - 135,93 ha
 

żródła nasion:
   olcha szara                          -   0,25 ha
   klon pospolity oraz jawor      -   1,15 ha     


Do zakładania upraw pochodnych sosnowych wykorzystuje się materiał sadzeniowy uzyskany z drzewostanów nasiennych z nadleśnictw: Rytel, Lutówko, Tuchola, Czersk,  Woziwoda.


Uprawy pochodne posadzone zostały w XI blokach, wg  kryteriów pochodzenia materiału sadzeniowego:
        Nadleśnictwo Rytel -blok nr I,II,V,VIII  - 185,58 ha
        Nadleśnictwo Lutówko -blok nr III,IX  -  51,58 ha
        Nadleśnictwo Tuchola -blok nr IV,XI  -  66,94 ha
        Nadleśnictwo Czersk -blok nr VII  -  60,55 ha
        Nadleśnictwo Woziwoda -blok nr VI, IX  -  72,38 ha


Według obrębów powierzchnia upraw pochodnych w bokach przedstawia się nastepująco:
      Obręb Sarnia Góra     - 232,83 ha
      Obręb Szarłata          - 204,2  ha
Rejestrowane uprawy pochodne zajmują:
  Obręb Sarnia Góra      -  64,55 ha (w tym 11,44 ha poza blokami)
  Obręb Szarłata           -  71,38  ha

Na terenie Nadlesnictwa Trzebciny nie występują plantacje nasienne, plantacyjne uprawy nasienne oraz plantacje drzew leśnych szybkorosnacych, a takze drzewostany zachowawcze.

 

Tekst: K.Kasprzyk