Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla lasu

Szkółka Zespolona Wydry

             Szkółka leśna Wydry położona jest na terenie Leśnictwa Zalesie i obejmuje obszar 9,38 ha, w tym powierzchni pod produkcją 4,99 ha. Wyposażona jest w nowoczesny system nawadniający, którego zalety można było w pełni docenić dopiero po doprowadzeniu do niej prądu (2005 rok) i uruchomieniu własnej hydroforni.
Szkółka składa się z   kwater o niżej wyspecyfikowanej powierzchni:
 Kwatera nr I      - 74,3 ar
 Kwatera nr II     - 68,5 ar
 Kwatera nr III    - 46,1 ar
 Kwatera nr IV    - 85,2 ar
 Kwatera nr V     - 53,0 ar
 Kwatera nr VI    - 48,0 ar
 Kwatera nr VII   - 44,9 ar
 Kwatera nr VIII  - 79,0 ar
 

Średniorocznie szkółka produkuje ok. 2 mln sadzonek, które w pełni zaspokajają zapotrzebowanie nadleśnictwa w zakresie odnowień.  Nadmiar sadzonek sprzedawany  jest właścicielom lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, sąsiednim nadleśnictwom oraz klientom indywidualnym.

 

Zakres zadań na najbliższe dziesięciolecie:

 

 Odnowienia i zalesienia otwarte   -  812,52 ha
 w tym:
           - halizny, płazowiny, zręby zaległe  -  30,84 ha
           - zręby bieżące I dziesięciolecia       -781,68 ha
 Odnowienia pod osłoną                 -  705,07 ha
           - przy rębniach złożonych  -        628,08 ha
           - podsadzenia produkcyjne  -         74,34 ha
           - dolesienia luk    -                           2,65 ha
 Odnowienia i zalesienia ogółem   - 1517,59 ha


          
 

 

 Nasiennictwo i selekcja

 W zasobach Nadleśnictwa Trzebciny znajdują się:

Wyłączone drzewostany nasienne ( WDN ) o pow. -  42,62 ha oraz
   gospodarcze drzewostany nasienne  ( GDN ) o pow. - 552,76 ha
       w tym:
                           Brz    -   5,10 ha
                           Db    -   9,08 ha
                           So    -   538,58 ha
 
a także : 

źródła nasion:
   olcha szara                             -   0,25 ha
   klon pospolity oraz jawor      -   1,15 ha     


 


Na terenie Nadleśnictwa Trzebciny nie występują plantacje nasienne, plantacyjne uprawy nasienne oraz plantacje drzew leśnych szybkorosnących, a także drzewostany zachowawcze.