Wydawca treści Wydawca treści

Projekty i fundusze

Projekty i fundusze

 

Na przestrzeni ostatnich lat zrealizowaliśmy następujące projekty:

1.    Regionalny Program ochrony i restytucji cisa(Taxus baccata L.) na obszarze RDLP w Toruniu

2.    Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – „Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych".

a.    wzmocnienie ochrony przeciwpożarowej lasów  

·   Przebudowa drogi pożarowej nr 5 w leśnictwie Smolarnia

·   Przebudowa drogi pożarowej nr 10 w leśnictwie Zacisze

·   Przebudowa drogi pożarowej nr 16 w leśnictwie Pohulanka

b.    Likwidacja skutków huraganu z dnia 14 lipca 2012 roku

·   Przebudowa drogi leśnej w leśnictwie Wygoda i Zacisze

 

Informacje o wykorzystaniu środków zewnętrznych zamieszczone są na stronie BIP Nadleśnictwa