Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

 

Zasoby Leśne

Ilość kompleksów leśnych  

52

Lesistość nadleśnictwa   

92 %

Przeciętny wiek drzewostanów  

68 lat

Skład gatunkowy drzewostanów   

iglaste    

95,8%

liściaste   

4,2%

Udział typów siedliskowych lasu:

Bs (bór suchy)     

0,2 %

Bśw (bór świeży)    

57,9%

BMśw (bór mieszany świeży)   

28,6%

LMśw (las mieszany świeży)   

10,2%

Lśw (las świeży)    

1,2%

Bb+Bw+BMb+BMw (bóry bagienne wraz z wilgotnymi) 

0,9%

Lw+LMb+LMw (lasy bagienne wraz z wilgotnymi) 

0,6%

Ol (olsy)     

0,4%

Przeciętna zasobność drzewostanów 

281 m3/ha

Liczba drzew doborowych   

brak

Wyłączone drzewostany nasienne  

brak

Gospodarcze drzewostany nasienne

Sosna    

706,75 ha

Brzoza    

5,44 ha

Dąb szypułkowy   

9,37 ha

Uprawy pochodne

 w blokach   

115,58 ha

rozproszone   

11,09 ha