Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

 

Zasoby Leśne

Ilość kompleksów leśnych  

54

Lesistość nadleśnictwa   

69%

Przeciętny wiek drzewostanów  

72

Skład gatunkowy drzewostanów   

iglaste    

95,20%

liściaste   

4,80%

Udział typów siedliskowych lasu:

Bs (bór suchy)     

0,20%

Bśw (bór świeży)    

58,30%

BMśw (bór mieszany świeży)   

28,70%

LMśw (las mieszany świeży)   

9,60%

Lśw (las świeży)    

1,20%

Bb+Bw+BMb+BMw (bóry bagienne wraz z wilgotnymi) 

0,90%

Lw+LMb+LMw (lasy bagienne wraz z wilgotnymi) 

0,70%

Ol (olsy)     

0,40%

Przeciętna zasobność drzewostanów 

303 m3/ha

Liczba drzew doborowych   

brak

Wyłączone drzewostany nasienne  

42,62 ha

Gospodarcze drzewostany nasienne

Sosna    

538,58 ha

Brzoza    

5,10 ha

Dąb szypułkowy   

9,08 ha