Wydawca treści Wydawca treści

Regulamin korzystania z dróg udostępnionych

Poruszanie się na terenach leśnych musi się odbywać według określonych zasad, ponieważ nie wszystkie drogi w lesie są udostępnione do ruchu publicznego

Nadleśnictwo Trzebciny wprowadziło do stosowania zasady korzystania z dróg leśnych udostępnionych do ruchu publicznego, które zostały określone w „Regulaminie korzystania z dróg leśnych udostępnionych do ruchu publicznego dla pojazdów silnikowych, zaprzęgowych i motorowerów na terenie Nadleśnictwa Trzebciny” jako załącznik do Zarządzenia numer 21/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Trzebciny.