Lasy nadleśnictwa

Lasy Nadleśnictwa Trzebciny stanowią południowy fragment zwartego kompleksu leśnego jakim są Bory Tucholskie.

Lasy regionu

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu, według regionalizacji przyrodniczo-leśnej, obejmuje tereny położone głównie w Krainie III (Wielkopolsko-Pomorskiej) oraz niewielkiej, południowej części Krainy I (Bałtyckiej).

Leśny Kompleks Promocyjny "Bory Tucholskie"

Leśny Kompleks Promocyjny „Bory Tucholskie" obejmuje obszar południowo - wschodniej części Borów Tucholskich – jednego z największych kompleksów leśnych – o łącznej powierzchni 84 tyś km. W skład LKP „Bory Tucholskie" obok Nadleśnictwa Trzebciny wchodzą nadleśnictwa: Dąbrowa, Tuchola, Osie, Woziwoda.

Polskie lasy

Polska jest w europejskiej czołówce, jeśli chodzi o powierzchnię lasów. Zajmują one 29,2 proc. terytorium kraju, rosną na obszarze 9,1 mln ha. Zdecydowana większość to lasy państwowe, z czego prawie 7,6 mln ha zarządzane jest przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.

PGL Lasy Państwowe

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe to największa w Unii Europejskiej organizacja zarządzająca lasami należącymi do Skarbu Państwa, obchodząca w tym roku 90-lecie istnienia.